Shruti Arun 08/16/2014
Vismaya-Anusha
Kashmira
Vaishnavi Griha Sangitam
Manasa Dutta 6/21/2015
Amruta & Divya 6/28/2015
Rachana & Rachita 7/4/2015
Hamsini & Sindhura 7/11/2015
Anisha Datta 7/18/2015
Kriti, Diksha & Neeti 8/1/2015